KONTAKT

Zakład Aktywności Zawodowej
„Pod dobrym aniołem”
ul. Żeromskiego 8
82-400 Sztum

DYREKTOR: 55-640-35-67 , e-mail: kierownik@zazsztum.pl
SEKRETARIAT: 55-640-35-65 , e-mail: sekretariat@zazsztum.pl
SZEF DZIAŁU PRODUKCYJNO- USŁUGOWEGO: 55-640-35-79 / 726-920-929
KOORDYNATOR PRODUKCJI: 55-640-35-79 / 516-080-926
SZEF KUCHNI: 726-960-930
KUCHNIA: 55-646-30-52
BIURO KUCHNIA: 55-646-30-50 , e-mail: kuchnia@zazsztum.pl
KSIĘGOWOŚĆ: 55-640-35-70 , e-mail: ksiegowosc@zazsztum.pl