O ZAZ

Zakład Aktywności Zawodowej działa jako samorządowy zakład budżetowy. Został utworzony przez Zarząd Powiatu Sztumskiego 21 grudnia 2005 roku.

Siedziba ZAZ (biura, stolarnia, szwalnia i papiernia)

Zakład Aktywności Zawodowej posiada status zakładu aktywności zawodowej nadany przez Wojewodę Pomorskiego w dniu 21 grudnia 2005 roku na podstawie art.29 ust.1 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 roku Nr 14 poz.92).
Podstawowym zadaniem ZAZ jest rehabilitacja zawodowa i społeczna zatrudnionych w Zakładzie osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym (bez względu na rodzaj schorzenia) i umiarkowanym (tylko upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne lub autyzm). W Zakładzie jest zatrudnionych minimum 70% osób z niepełnosprawnością, przy czym nie więcej niż 35% procent osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Obecnie Zakład zatrudnia 70 osób z niepełnosprawnością (w tym 39 osób ze znacznym stopniem i 31 osób z umiarkowanym stopniem) w czterech działach:
• gastronomicznym,
• papierniczym ,
• stolarskim,
• szwalniczym

Kuchnia i sala bankietowa (Barlewiczki)


W zakresie usług gastronomicznych przygotowujemy posiłki dla pacjentów szpitala, hospicjum, szkół i przedszkoli. Ponadto przygotowujemy domowe smaczne obiady, które serwujemy w sali konsumpcyjnej na terenie naszej placówki. Dodatkowo zajmujemy się obsługą cateringową szkoleń, konferencji oraz innych przyjęć okolicznościowych organizowanych przez różnego rodzaju podmioty w naszym zakładzie.
Dodatkowo nasi pracownicy dostarczają catering na przyjęcia rodzinne oraz na przyjęcia organizowane w siedzibach przedsiębiorstw.
Dział papierni naszego Zakładu zajmuje się wykonywaniem usług składania rożnego rodzaju elementów kartonowych.
Do zadań działu stolarskiego należy wykonywanie rożnego rodzaju mebli pod zamówienie na zlecenie firm oraz osób prywatnych.
Dział szwalniczy zajmuje się produkcją różnego rodzaju asortymentu na indywidualne zamówienia.
Jesteśmy w stanie sprostać każdemu wyzwaniu.